Handledning

Där vardagens utmaningar blir utvecklingskraft

Handledning hjälper dig omvandla vardagens utmaningar till näring för utveckling och hållbarhet.

I handledning lär vi av livet – på ett strukturerat sätt. Vi tar avstamp i aktuella och viktiga situationer och teman från din yrkesvardag. Genom dem hittar vi till frågorna som behöver utforskas, kunskaperna som behöver fyllas på och insikterna som gör skillnad och hjälper dig ta nästa steg i din utveckling.

Handledningen genomförs enskilt eller i grupp, fysiskt eller digitalt, under ett fåtal tillfällen eller över en längre tid. Samtalet är den bärande grunden, som vi varierar med hjälp av olika övningar och verktyg.

Individuell handledning

Individuell handledning passar dig som söker utrymme att fokusera på din egen situation, dina tankar och behov. Utöver fullt fokus på dig innebär enskild handledning stor flexibilitet i tid, rum och utformning.

Grupphandledning

Vid handledning i grupp får du ta del av andras erfarenheter och reflektioner. Du och övriga deltagare växer och utvecklas genom att hjälpa varandra med frågor, tankar och nya perspektiv. Samarbetet i gruppen blir ett stärkande sammanhang i sig.

En handledningsgrupp kan bestå av en arbetsgrupp som jobbar nära tillsammans eller personer med liknande arbetsuppgifter. Ibland är den gemensamma nämnaren istället en delad önskan att utvecklas vidare som yrkespersoner och människor.

VETA MER OM HANDLEDNING?

Deltagare berättar

Detta kan handledning ge: Hör deltagare berätta, ta del av deras tankar och forskning om handledning!

Handledning passar bland annat:

– när stressnivån är hög och reflektionsutrymmet begränsat
– när stärkta relationer skulle gynna prestation och välmående i en grupp
– när personer med liknande arbetsuppgifter längtar efter erfarenhetsutbyte och ömsesidigt stöd

Låt oss prata om hur handledning skulle kunna hjälpa er!