Workshops

Arenan där det händer

Vi hjälper er skapa kreativa miljöer där nya tankar kan födas och gamla sanningar synas i sömmarna.

Genom att anlita en extern workshopledare från Bygga samarbete

  kan du tryggt lämna över rodret för mötesprocessen för att själv bidra maximalt till innehållet.

  får du tillgång till en stor verktygslåda av mötesformer och metoder, där vi väljer ut de som passar era syften och behov just där ni befinner er.

  ger du en skjuts åt trygghet, relationer och kännedom om varandras kompetens i den deltagande gruppen, eftersom det är bonuseffekter av de arbetsformer vi använder.

Såhär kan vår resurs som workshopledare komma till nytta:

  Er expertkunskap – våra arbetsformer 
När särskilt viktiga frågor ska bearbetas behöver många kunniga krafter involveras. Vi skapar kreativa och funktionella mötesformer som ger vi-känsla också i nya gruppkonstellationer. Ni fokuserar på att bidra i själva sakfrågan.

  Utveckla kommunikation och samarbete – i workshopform
Förebygg konflikter och stärk det hållbara i er arbetsmiljö genom en eller flera lättsamma och relationsstärkande workshops om Kommunikation på jobbet. Vi anpassar innehåll och form efter era behov och lägger tyngdpunkten där ni vill ha den.

  En workshop om workshops
Förmågan att leda workshops är ett multiverktyg i sig, användbart i så många olika sammanhang. Våra workshops om workshops ger varje deltagare tillfälle att reflektera över och utveckla sin stil som workshopledare och samtidigt inspireras av de arbetsformer som workshopen ger smakprov på.

UTBILDNINGSWORKSHOP
Den 3 november eller på förfrågan

Konsten att hålla hybridmöten

Hybridmöten innebär både fantastiska möjligheter och rejäla utmaningar. Välkommen till en utbildningsworkshop om hur gör vi det bästa av våra hybridmöten!

Var behövs workshopverktyget bäst hos er just nu? Låt oss ta ett samtal om saken!