Moderator

Som moderator bidrar jag till att alla delar i ett arrangemang når sin fulla potential: föreläsare, deltagare, värdorganisation, ämnesinnehåll – och inte minst helhetsupplevelsen.

Genom ett moderatoruppdrag har jag tre områden som jag fokuserar särskilt på. Jag tror att de kan ge dig en bild av vad du kan förvänta dig av mig och hur jag arbetar:

Innehåll och form – att ha värdarnas intention som ledstjärna, att vara väl förberedd och med nyfikenheten aktiverad, att skapa en känsla av sammanhang genom hela arrangemanget.

Ledarskap – att leda arrangemanget med en tydlighet som skapar trygghet, att fånga upp vad som händer i rummet, att utmana, uppmana eller bjuda på en dos humor när det är på sin plats.

Relationer – att skapa en relation till deltagarna för att få tillgång till deras uppmärksamhet och engagemang, att bygga ett vi som bidrar till kontakter och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, att stärka värdorganisationens relationer till deltagare och föreläsare.

Jag modererar i sammanhang som jag tycker representerar och stärker positiva krafter i samhället. Några exempel:

 • Framtidsdagen i Växjö 2017 och 2018
  Konferens med temat Hållbara trender, knuten till temaveckan Earth Week
 • Växjökonferensen 2018
  Årlig nationell skolkonferens med bland annat gymnasie- och kunskapslyftsministern på programmet
 • Särskolans rikskonferens 2017 och 2018, Växjö respektive Linköping
  Årlig konferens med 500–700 deltagare årligen och utbildningsministern bland föreläsarna
 • Omställningskonferens 2017
  Svenska Omställningsnätverkets årliga konferens med temat Globala mål – lokala lösningar

Ta gärna kontakt med mig för att resonera om ett samarbete med mig som moderator!