Utbildning

Kommunicera på jobbet – smart och schysst

Utbildningen Kommunicera på jobbet – smart och schysst vänder sig till arbetsplatser som vill nå längre och må bättre genom att kommunicera smartare (enklare och mer effektivt) och schysstare (mer medvetet och respektfullt).

 

Efter utbildningen är du och dina kolleger bättre på att:

  • reda ut känsliga frågor på ett respektfullt sätt
  • anpassa kommunikationsstilar efter den ni möter
  • hitta nya former för det där mötet som ingen trivs med
  • se kommunikativa utmaningar utifrån och hitta lösningar.

Kommunicera på jobbet – smart och schysst består av fem moduler som kan kombineras på olika sätt. Kontakta oss så pratar vi om vad som passar era behov!

Varje modul är 1,5–2 timmar lång och innehåller modeller, verktyg och praktiska övningar. Vi rekommenderar att modulerna genomförs med några veckors mellanrum. Vi genomför utbildningar med 5–25 deltagare från samma arbetsplats, på plats hos er eller i annan lokal. Här hittar du filmklipp där vi berättar om de olika modulernas teman.

Modul 1: Arbetsverktyget kommunikation
Kommunikation – hur funkar det?
Planera kommunikation – spara tid och nå fram
Kommunicera i förändring

Modul 2: När kommunikationsstilar möts
Insikter kring beteende- och kommunikationsstilar
Självkännedom – hur kommunicerar jag?
Att nå fram med sitt budskap

Modul 3: Grupper och roller
Hur grupper utvecklas över tid
Viktiga faktorer för gruppkänsla och sammanhållning
Att hantera roller i en grupp

Modul 4: Respektfull kommunikation
Återkoppling/feedback – att ge och ta emot
Viktiga och känsliga samtal
Civilkurage i vardagen

Modul 5: Meningsfulla möten
Möten som kommunikationskanal
Att anpassa mötet efter målet
Mötesformat och mötesverktyg

Utbildningens uppläggning

  • ger alla i en grupp/organisation samma kunskap – då får den lättare genomslag
  • är lätt att kombinera med ordinarie arbetsplatsträffar och personalmöten
  • serverar ny kunskap i lagom stora portioner, lätta att ta till sig
  • ger nya och annorlunda kontakter mellan kolleger, genom samtal och övningar.

Vi som utbildar

sara

Sara Norrby Wallin utbildar, handleder och gör utvecklingsinsatser på områdena  kommunikation, samarbete och ledarskap.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus föreläser och utbildar i ledarskap, medarbetarskap, motivation och engagemang, värdegrund, grupputveckling och kommunikation.

Mer information och beställning

Kontakta oss så resonerar vi tillsammans om vad ni skulle behöva och vad vi kan hjälpa till med. Mejla till info@byggasamarbete.se eller ring Sara på 072-521 83 90!

 

På vilket område är det dags för er att fylla på med kunskap för att vässa kommunikationen? Låt oss ta ett samtal om saken!