Utbildning

Kommunicera på jobbet – smart och schysst

Utbildningen Kommunicera på jobbet – smart och schysst vänder sig till arbetsplatser som vill nå längre och må bättre genom att kommunicera smartare (enklare och mer effektivt) och schysstare (mer medvetet och respektfullt).

Efter utbildningen är du och dina kolleger bättre på att:

reda ut känsliga frågor på ett respektfullt sätt
anpassa kommunikationsstilar efter den ni möter
hitta nya former för det där mötet som ingen trivs med
se kommunikativa utmaningar utifrån och hitta lösningar.

Kommunicera på jobbet – smart och schysst består av fem moduler som kan kombineras på olika sätt. Kontakta oss så pratar vi om vad som passar era behov!

Varje modul kan vara allt från 1,5 timmar lång till en heldag, helt och hållet beroende på förkunskaper, behov, djup och önskemål om praktisk träning.

Oavsett längd innehåller varje modul modeller, verktyg och praktiska övningar.

Vi rekommenderar att modulerna genomförs med en eller några veckors mellanrum. Vi genomför utbildningar med 5–25 deltagare från samma arbetsplats, på plats hos er, i annan lokal eller digitalt.

Modul 1: Arbetsverktyget kommunikation
Kommunikation – hur funkar det?
Planera kommunikation – spara tid och nå fram
Kommunicera i förändring

Modul 2: När kommunikationsstilar möts
Insikter kring beteende- och kommunikationsstilar
Självkännedom – hur kommunicerar jag?
Att nå fram med sitt budskap

Modul 3: Grupper och roller
Hur grupper utvecklas över tid
Viktiga faktorer för gruppkänsla och sammanhållning
Att hantera roller i en grupp

Modul 4: Respektfull kommunikation
Återkoppling/feedback – att ge och ta emot
Viktiga och känsliga samtal
Civilkurage i vardagen

Modul 5: Meningsfulla möten
Möten som kommunikationskanal
Att anpassa mötet efter målet
Mötesformat och mötesverktyg

Utifrån era behov kan vi lägga till moduler med andra teman.

Här hittar du filmklipp där vi bjuder på kunskap och resonemang om ett antal av modulernas teman.

Utbildningens uppläggning

ger alla i en grupp/organisation samma kunskap – då får den lättare genomslag
kan lätt kombineras med ordinarie arbetsplatsträffar och personalmöten
serverar ny kunskap i lagom stora portioner, utifrån era behov
ger nya och annorlunda kontakter mellan kolleger, genom samtal och övningar.

Vi som utbildar

Sara Norrby Wallin utbildar, handleder och gör utvecklingsinsatser på områdena  kommunikation, samarbete och ledarskap.

Lisa Moraeus föreläser och utbildar i ledarskap, medarbetarskap, motivation och engagemang, värdegrund, grupputveckling och kommunikation.

Mer information och beställning