Utveckling och ledarskap

Utvecklingsarbete i grupp handlar om både innehåll och form. Som workshop- och processledare bidrar jag med mina kunskaper om kommunikation, arbetsform och process.

Att lämna över ledarskapet för ett möte eller en workshop till mig innebär att de mest involverade i processen kan fokusera fullt ut på sin expertis: innehållet. Samtidigt får alla som deltar tillfälle att bidra aktivt genom interaktiva och kreativa arbetsformer.

Oavsett om det gäller välbekanta arbetsformer (som grupparbeten och bikupor) eller mindre vardagliga (som open space och world café) anpassar vi dem tillsammans så att de ger rätt mix av nyskapande, reflektionsrum och relationsskapande för att passa aktuella mål, förutsättningar och gruppstorlek (allt från tre till tresiffrigt antal personer).

”Du är i allra högsta grad delaktig i att vi känner oss trygga och att det blir intressanta och väl avvägda upplägg i samband med våra ledningskonferenser.”

Jarl Holmström, biträdande regionpolischef, polisregion Syd, Polismyndigheten

Ledarskap är inte bara en fråga för chefer. Många andra funktioner har också ansvar för att leda och ge stöd åt andra. Sist men inte minst har vi alla den viktiga uppgiften att leda oss själva. Jag erbjuder utbildning, handledning och andra utvecklingsinsatser som bidrar till tydlig kommunikation, självkännedom och en medveten riktning mot det man vill uppnå i sitt ledarskap. Här kan du läsa om utvecklingsprogrammet Handledning för hållbart ledarskap som riktar sig till första linjens chefer!

Att leda sig själv på ett hållbart sätt är en viktig kompetens i både liv och arbetsliv.  Jag är utbildad i ett gruppformat där vi arbetar med individens stresshantering och livskvalitet utifrån metodiken ACT – Acceptance and Commitment Training. Kort uttryckt: en uppdaterad version av kognitiv beteendeträning (KBT) där medveten närvaro hjälper oss att lägga energin på det vi verkligen kan och vill förändra. (Läs mer om ACT och andra verktyg här).