Röster om Nytt syre i ditt ledarskap

Ett rum för utveckling

Nytt syre i ditt ledarskap är ett utvecklingsprogram för chefer där handledning används som arbetsmetodik. Men vad innebär det, och vad kan det ge?

Tidigare deltagare i utvecklingsprogram för chefer

I den här filmen hör du en intervju med Karin, en av deltagarna i Handledning för hållbart ledarskap, föregångaren till Nytt syre i ditt ledarskap som lanseras hösten 2022.

Såhär beskriver några andra deltagare sina upplevelser av programmet:

“Jag är ju över 60 nu och har varit chef halva livet. Jag har varit med i flera ledarskapsprogram på myndigheten där jag jobbar och min chef tänkte nog att jag var ‘färdig’ nu. Men så funkar inte jag, jag behöver känna att jag fortsätter utvecklas, annars blir jag ingen bra chef för min arbetsgrupp. Då hittade jag Handledning för hållbart ledarskap.

Inte visste jag hur mycket jag kunde ha gemensamt med en kökschef eller en arkitekt med chefsansvar – och vad de kunde hjälpa mig med! De starkaste upplevelserna för mig har nog varit hur alla i gruppen lyssnar och engagerar sig i det jag berättar. Det hjälper mig att ta mig själv på allvar och att se vad jag behöver för att göra ett bra jobb. Vi får också hjälp med ‘hur’-et, både från varandra och genom modeller och verktyg som vår handledare delar med sig av.”

“Jag jobbar själv med samtal som verktyg så jag vet hur användbart och viktigt det är. Men att jag kan hjälpa andra betyder inte att jag kan handleda mig själv. Jag behövde nytt syre in i mitt ledarskap!

I handledningsgruppen känner jag mig fri. Jag kan tänka högt utan att fundera på hur det landar hos den som tar emot det. På jobbet är ju alla mer eller mindre inblandade i det jag funderar på. Och jag får verkligen nytt syre – genom att få vara i den här frizonen, genom de andras friska blick på mina tankar och genom de olika metoder vi får prova. Handledningen ger mig mer energi och gör det lättare att avdramatisera problem och frågeställningar som dyker upp på jobbet.”

“Jag älskar verkligen mitt jobb, men att vara kontorschef och samtidigt aktiv i verksamheten sliter på mig emellanåt. Tentaklerna är liksom ute hela tiden och kollegerna kan när som helst ta mig i anspråk som chef. Jag behöver påfyllning över tid!

Jag tänker på Handledning för hållbart ledarskap som min professionella yogamatta. Jag mår bra när jag är där, även om det kan utmana mig, och jag har ny kraft och klokskap med mig därifrån. Och så vet jag att jag får komma tillbaka om en månad igen och fortsätta träna på att ta ett steg tillbaka och hitta nya sätt att tänka, känna och göra. Det känns som om jag släpar hit tunga stenar ibland. Den snabba lättnaden här är som magi.”

“Jag och de flesta cheferna på mitt jobb har börjat på golvet och sedan fått mer och mer ansvar. Nu är jag chef sedan flera år men har inte hunnit med någon utbildning inom ledarskap. Jag valde Handledning för hållbart ledarskap framför en mer branschinriktad utbildning för att jag ville få in en bredd av intryck. Det har jag verkligen fått! Jag hade ingen aning om att man kunde se på samma situation på så många sätt, och att det finns så många olika sätt att agera.

Alla som deltar har så mycket att bidra med, jag också har jag förstått. Efter varje tillfälle har jag med mig något nytt som jag kan testa på mitt sätt. Jag tänker till mer innan jag agerar nu, utgår inte från att jag har full koll utan lyssnar mer på andra. Jag märker att det ökar deras respekt för mig och att vi hittar bättre lösningar.”

Vad är handledning egentligen?

Hur skiljer sig handledning från utbildning? Är det ungefär som coaching? Vad kan man ha det till, för vem? Och hur går det till i praktiken?

De frågorna och några till hittar du svar på här!

Forskning om chefshandledning

En forskargrupp intervjuade medarbetare inom Stockholms läns landsting vars chefer hade följt ett tvåårigt ledarskapsprogram. Programmets mest omfattande del bestod av ett års deltagande i så kallade backstage-grupper, som kan likställas med tretimmars handledningstillfällen, en gång per månad.

De flesta medarbetare tyckte att deras chefer hade utvecklats, och det åt ett positivt håll. Cheferna hade utvecklats mest på områden som forskarna bedömde hade en tydlig koppling till säkerhet och självförtroende i ledarskapet, exempelvis beslutsförmåga, konflikthantering och mötesledning.

Här hittar du mer information om studien.

Läs mer om Nytt syre i ditt ledarskap, och boka ett samtal om vad det skulle kunna ge dig!