Mycket tyder på att vi lever i en tid av extremt resultatfokus. Vi mäter ju allt vi kan mäta, både på jobbet och på fritiden.

Klart resultatet är viktigt! Men jag tror vi tappar något om vi fokuserar alltför ensidigt på det. Lugnet till exempel. Och perspektivet på vad som är viktigt egentligen, över tid.

Om resultat och process handlar Bygga samarbetes sista inspirationsfilm i den här höstserien. Metaforen för dagen får bli ett brödbak. Där vet vi alla att det finns en process som måste få ha sin gång, i alla fall om resultatet ska bli bra. Och om vi vill lära oss något inför framtiden.

Välkommen att titta på filmen!

Sara