När kommunikationen kärvar, och ännu hellre strax innan, finns det ofta fler handlingsalternativ än vi i stunden tror. Om det handlar dagens film, nummer tre av fyra i Bygga samarbetes hösttema om Nytt syre i ditt arbetsliv och ledarskap.

Kärvande kommunikation kan ta mycket energi och ge den där känslan av att vara trängd och inte komma vidare. De vägar man ser framför sig är i första hand de som instinkten förespråkar: gå till attack, gå undan eller låtsas som ingenting.

Men – precis som i förra veckans film om dilemman – så finns det ofta andra sätt att komma vidare, få kontakt med både sig själv och motparten och inte minst – tillsammans skapa sig överblick över situationen.

Se inspirationsfilmen om att möta kärvande kommunikation här:

Nytt syre i ditt ledarskap

Ledarutvecklingsgrupperna sätter igång den 11 respektive 14 november (fysisk respektive digital grupp). På sidan Nytt syre i ditt ledarskap finns all information, en introduktionshälsning från mig och möjligheten att boka ett samtal där vi pratar vidare om vad ett deltagande skulle kunna ge just dig.

Nästa vecka: en film om att hantera pressen att hela tiden åstadkomma resultat!

Sara