I bagaget

Kanske vill du veta lite mer om vad jag har i bagaget? Här får du en inblick i min bakgrund och min verktygslåda.

Bakgrund

Jag har erfarenhet som chef, kommunikationsstrateg och andra ledningsnära funktioner, bland annat från universitetsvärlden och Polismyndigheten. Jag har också rört mig i de småskaliga sammanhangen, med utbildningar i stresshantering och livskvalitet för småföretagare och privatpersoner. Med mig har jag gedigna utbildningar i ledarskap, kommunikation och beteendevetenskap. Längs hela min yrkesbana har jag samordnat, lett, utbildat och utvecklat. Oavsett uppdrag arbetar jag för att stärka reflektion och relationer och ta avstamp i det som fungerar.

Verktyg

En titt i min verktygslåda säger en del om både vad jag kan göra rent konkret och vad jag står för. Något som du blir nyfiken på och vill veta mer om? Jag berättar gärna!

Här är några av mina inspirationskällor och metoder som jag är utbildad i och förtrogen med:

  • ACT (Acceptance and Commitment Training) är en metodik för att stärka människors förmåga att dels hantera stress, motgångar och jobbiga känslor, dels styra sitt liv i en hållbar riktning som ger livskvalitet och utveckling. ACT kombinerar metoder från kognitiv beteendeträning med medveten närvaro (mindfulness).
  • Duocoachning, en samtalsmetodik som fokuserar på att stärka samarbetet mellan två eller fler personer genom gemensam coachning.
  • DISC, ett analysverktyg för kommunikations- och beteendestilar. Kan användas som verktyg för självskattning eller i webbaserat enkätformat som ger ett rikt underlag att arbeta vidare med. Båda varianterna ger större självkännedomen och kan med fördel användas för att utveckla samarbetet i grupper.
  • Handledning är en kraftfull metodik för professionell utveckling, i grupp eller enskilt. Den utgår från den handleddes egna exempel på kritiska och viktiga situationer i arbetslivet. Med hjälp av handledaren (och ev. gruppdeltagare) analyserar och reflekterar den handledde över situationerna och sin egen roll i dem, för att hitta låsningar, resurser och nya handlingsalternativ. Jag har en gedigen utbildning från Linnéuniversitetet i grupphandledningens metodik.
  • Interaktiva arbetsformer där en öppen och respektfull kommunikation frigör energi som kan fokuseras på huvuduppgiften. Formerna skräddarsys vanligtvis för varje sammanhang, med inspiration av allt från bikupor och grupparbeten till open space och world café.
  • Reflekterande samtal är något annat än samtalen vi för i vardagen. Här ligger fokus på att lyssna – på andra när de berättar, och inte minst på sig själv. Det blir mycket lättare när samtalet inte blir ett snabbt ping-pong-spel, när man inte behöver fundera på vad man ska svara och när ramarna är tydliga. Ytterligare en fördel är att människor med vitt skilda ingångar, prioriteringar och åsikter lätt kan ha ett meningsfullt och respektfullt utbyte. Vi använder metoder inspirerade av bland annat cirkelsamtal och supportive listening.
  • Styrkefokuserad utveckling bygger på övertygelsen att individer, grupper och organisationer är experter på sitt eget sammanhang. Kraften att förändra och utvecklas blir mycket större när man lyfter fram vad som redan fungerar, än när man djupborrar i problembilder och misslyckanden. Det styrkefokuserade perspektivet är väl etablerat i de flesta coachningsmetoder och kommer allt starkare också i organisationsutveckling, där det ofta går under begreppet Appreciative Inquiry (AI).