Handledning online – för att stå stadigt

Våren 2020 liknar inget annat. Hör du till dem som vill och förväntas stå stadigt också i en oviss tid? Som i ditt jobb driver, håller ihop, kommunicerar och ger stöd åt andra?

Nu när kurser, konferenser och korridorsamtal är inställda – vad behöver du för att hålla och hitta verkningsfulla arbetssätt?

Bygga samarbetes handledning online ger kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, nya perspektiv och återhämtning. Det i sin tur ger förutsättningar för genomtänkta beslut, tydlig kommunikation och förebygger utmattning.

För vem?

Handledningen riktar sig till dig som känner igen dig i beskrivningen här ovanför. Oavsett din yrkestitel har du en central och samordnande roll, där kommunikation, relationer och utvecklingsdriv är viktiga verktyg.

Du behöver också:

  • vara beredd att dela med dig av dina egna erfarenheter och bidra med dina reflektioner om andra deltagares utmaningar och dilemman.
  • ha möjlighet att delta i minst två av tre handledningstillfällen (se nedan).
  • ha fått ditt deltagande godkänt av din arbetsgivare.

Hur går det till?

Handledningstillfällena genomförs online med hjälp av verktyget Zoom. I gruppen ingår max åtta personer från olika verksamheter och branscher, och vi arbetar under en tydlig överenskommelse om sekretess.

I handledningen utgår vi från verkliga egna exempel på kritiska situationer och viktiga teman i arbetslivet; det kan till exempel gälla utmanande arbetsuppgifter, känsliga samtal eller relationen mellan arbete och livet i övrigt.

Jag som handleder heter Sara Norrby Wallin. Om min bakgrund kan du läsa här. Med hjälp av mig och övriga i gruppen får du som deltagare tillfälle att stanna upp och reflektera över situationen och din egen roll i den – just det som sällan hinns med i vardagen.

Målet är inte bara att hitta lösningar på liknande situationer, utan också att få en tydligare självbild, rollinsikt och förståelse för sammanhanget som du verkar i. Längs vägen tar vi hjälp av övningar, verktyg och modeller som är användbara i sammanhanget.

För att få en bild av vad handledningen kan ge, ta del av deltagares och forskares tankar om handledning här.

När?

Vårens handledningsserie består av tre träffar à 2,5 timmar. Inför första handledningstillfället erbjuds dessutom ett kostnadsfritt webinarium för dig som vill veta mer innan du tar ställning till om handledning online passar dig.

Tider:

  • Handledning tillfälle 1: Måndagen den 11/5  kl. 13:30–16:00
  • Handledning tillfälle 1: Måndagen den  1/6   kl. 13:30–16:00
  • Handledning tillfälle 1: Måndagen den  22/6 kl. 13:30–16:00

En fortsättning av handledningsprogrammet kommer att erbjudas till hösten.

Pris och anmälan

Att delta i Handledning online – för att stå stadigt kostar 4 470 kronor plus moms per deltagare. Deltagaravgiften betalas per faktura inför första handledningstillfället.

Såhär går anmälan till:

  • Du som vill delta gör en (ej bindande) intresseanmälan i formuläret här nedanför.
  • Jag tar kontakt med dig för ett samtal om vad du förväntar dig och behöver.
  • Om det du önskar och kan bidra med matchar handledningens upplägg erbjuds du en plats i gruppen.
  • När du har tackat ja blir din anmälan bindande.

Välkommen till Handledning online – för att stå stadigt!

PS. Om du snarare söker renodlad chefshandledning – titta närmare på Bygga samarbetes Handledning för hållbart ledarskap! Antagning för hösten 2020 är öppen nu! DS