Röster om handledning

Om du är intresserad av Bygga samarbetes handledningsprogram så är du kanske också intresserad av vad andra upplever att handledning kan ge? Här kommer några exempel på det.

Tidigare deltagare i Handledning för hållbart ledarskap

Två personer i samtalI filmen här bredvid kan du höra en intervju med Karin, en av deltagarna i Handledning för hållbart ledarskap.

Här är ett urval kommentarer ur skriftliga och muntliga reflektioner som deltagarna har gjort:

  • “Arbetsformen är bra och det känns som om vi går rätt på källan, lyssnar, tar in och kan sedan hjälpa i det aktuella fallet.”
  • “Klimatet känns öppet och prestigelöst. Hög grad av uppriktighet.”
  • “Jag släpar hit tunga stenar ibland. Den snabba lättnaden här är som magi.”
  • “Jag har vaknat till, sett saker i mitt jobb och satt ord på känslor. Det här har ställt mig inför vissa beslut som nu känns lättare att ta.”
  • “Tar bort stress och leder tankarna vidare, bortom. Ger kraft och mod.”
  • “Nu förstår jag bättre när och hur jag leder, och bör leda.”
  • “Det här har gett mig mer än jag trodde. Och jag var ändå väldigt positiv innan!”
  • “Många i gruppen har väldigt bra verktyg med sig som jag får ta del av. Och jag har verkligen lärt mig hur många olika sidor det kan finnas på en situation.”
  • “Jag blir väldigt stärkt av att se och känna de andras engagemang i det jag tar med mig.”

Forskning om chefshandledning

En forskargrupp intervjuade medarbetare inom Stockholms läns landsting vars chefer hade följt ett tvåårigt ledarskapsprogram. Programmets mest omfattande del bestod av ett års deltagande i så kallade backstage-grupper, som kan likställas med tretimmars handledningstillfällen, en gång per månad.

De flesta medarbetare tyckte att deras chefer hade utvecklats, och det åt ett positivt håll. Cheferna hade utvecklats mest på områden som forskarna bedömde hade en tydlig koppling till säkerhet och självförtroende i ledarskapet, exempelvis beslutsförmåga, konflikthantering och mötesledning.

Här hittar du mer information om studien.

Deltagare om handledning

Såhär beskriver några deltagare i handledningsgrupper sin upplevelse av handledning i Lilja Cajverts bok bok ”Handledning – behandlarens kreativa rum”. De som intervjuas arbetar mer med klientmöten inom socialtjänsten än med ledarskap. Upplevelserna av stöd, reflektionsutrymme, nya tankar och bekräftelse stämmer ändå väl in på vad många chefer beskriver att de behöver och önskar:

”Handledningen gör det möjligt att få positiva tankar, att få belyst och bekräftat att det inte är mig som person som det är fel på utan att mina känslor och mitt agerande hänger samman med situationen och den process som sker […] . Detta är svårt att se när jag är mitt inne i processen. Vi får klart för oss hur vi ska gå vidare. Vi får tid, som vi annars inte har, och inte heller tar oss. Det är lätt att känna sig dålig i det här arbetet, men handledningen hjälper mig att komma vidare, en möjlighet att ta ett steg framåt. Jag får både förståelse och en strategi för hur jag ska gå vidare […]. Det får jag sällan i diskussionen med mina kolleger.”

”När jag gått från handledningen har jag känt mig stark, duktig och kompetent. Jag blir säkrare i arbetet, mer nyfiken och drar inte lika snabba slutsatser nu.”

”Man kommer till handledningen med bestämda föreställningar och en fast bild, men handledningen visar på oprövade vägar och väcker den nyfikenhet som gått förlorad på grund av ilska och andra känslor. Det är viktigt att ändra på de fasta bilder man har som bygger på egna föreställningar om hur saker bör vara.”

Vad vill du göra nu?