Intresseanmälan: Handledning för hållbart ledarskap

Här finns praktisk information och anmälningsformulär för Handledning för hållbart ledarskap hösten 2020. Läs mer om programmets syfte, bakgrund och upplägg här!

Vem riktar sig programmet till?

Handledning för hållbart ledarskap passar dig om du:

 • är första linjens chef med minst ett års erfarenhet
 • instämmer i programmets systemperspektiv och respekt för individen (se rubriken Perspektiv här
 • har möjlighet att delta vid minst fyra av fem inplanerade datum för hösten 2020
 • kan och vill hålla möjligheten öppen för att fortsätta i programmet under våren 2021
 • får ditt deltagande godkänt av din arbetsgivare.

Tider

Programmet sträcker sig över hösten 2020 med möjlighet till fortsättning våren 2021. Anmälan är bindande för en termin i taget. För att få mesta möjliga ut av programmet bör du vara beredd att delta under två terminer eller mer. Varje termin omfattar 16 timmar fördelade på fem handledningstillfällen.

Handledningen genomförs i centrala Växjö, med digitalt genomförande som reservalternativ med tanke på corona-pandemin. Upplägget bygger på närvaro vid samtliga tillfällen. Akuta förhinder meddelas så snart som möjligt.

Här är datumen för hösten 2020:

 • Tillfälle 1: Fredagen den   28/8  kl. 08.30–12.30, OBS: Tiden!
 • Tillfälle 2: Fredagen den   25/9  kl. 08.30–11.30
 • Tillfälle 3: Fredagen den 23/10  kl. 08.30–11.30
 • Tillfälle 4: Fredagen den 20/11  kl. 08.30–11.30
 • Tillfälle 5: Fredagen den 18/12  kl. 08.30–11.30

Jag kommer att göra mitt yttersta för att hålla fast vid de bokade datumen! Med det sagt: en reservation för att någon tid kan behöva ändras på grund av förhållanden som Bygga samarbete inte råder över.

Pris

Att delta i Handledning för hållbart ledarskap kostar 7 450 kronor plus moms per deltagare och termin. Deltagaravgiften betalas per faktura före terminens första handledningstillfälle.

Anmälan och urval

Såhär går anmälningsprocessen till:

 • Du som vill delta gör en (ej bindande) intresseanmälan i formuläret här nedanför.
 • Jag tar kontakt med dig för ett samtal om dels vad du förväntar dig och behöver, dels vad programmet innehåller och kan ge.
 • Om det behövs för beslutsgången i din organisation tar jag gärna ett samtal med din chef eller någon annan ansvarig beställare för att berätta om Handledning för hållbart ledarskap.
 • Om förväntningar och förutsättningar stämmer överens för alla parter och det finns plats i gruppen erbjuds du en plats.
 • När du tackar ja till erbjudan om plats blir din anmälan bindande.
 • Inför första handledningstillfället får du introducerande information per mejl.

Anmälningsformulär