Intresseanmälan: Handledning för hållbart ledarskap

Här finns praktisk information och anmälningsformulär för Handledning för hållbart ledarskap. Nästa gruppstart blir vårterminen 2021, med start i januari. Läs mer om programmets syfte, bakgrund och upplägg här!

Vem riktar sig programmet till?

Handledning för hållbart ledarskap passar dig om du:

 • är första linjens chef med minst ett års erfarenhet
 • instämmer i programmets systemperspektiv och respekt för individen (se rubriken Perspektiv här
 • har möjlighet att delta vid minst fyra av fem inplanerade datum under terminen
 • kan och vill hålla möjligheten öppen för att fortsätta i programmet under nästföljande termin
 • får ditt deltagande godkänt av din arbetsgivare.

Tider

Programmet sträcker sig över en termin med möjlighet till fortsättning i flera terminer. Anmälan är bindande för en termin i taget. För att få mesta möjliga ut av programmet bör du vara beredd att delta under två terminer eller mer. Varje termin omfattar 16 timmar fördelade på fem handledningstillfällen.

Tillfällena genomförs med centrala Växjö som utgångspunkt. Utifrån hur pandemiläget utvecklar sig kan det bli aktuellt med träffar i rymlig lokal med corona-anpassade övningar och fikarutiner, utomhus  och/eller digitalt.

Första träffen blir fysisk, det vill säga antingen i lokal eller utomhus. Med en fysisk träff som avstamp finns goda förutsättningar att bygga den gruppallians vi behöver för att programmet ska ge allt det kan ge, även om vi senare skulle behöva välja andra former för att ses.

Upplägget bygger på närvaro vid samtliga tillfällen. Akuta förhinder meddelas så snart som möjligt.

Här är datumen för våren 2021:

 • Tillfälle 1: Fredagen den 22/1  kl. 09.00–12.30, OBS: Tiden!
 • Tillfälle 2: Fredagen den 19/2 kl. 09.00–12.00
 • Tillfälle 3: Fredagen den 26/3 kl. 09.00–12.00
 • Tillfälle 4: Fredagen den 30/4 kl. 09.00–12.00
 • Tillfälle 5: Fredagen den 28/5 kl. 09.00–12.00

Jag kommer att göra mitt yttersta för att hålla fast vid datumen när de väl är publicerade! Med det sagt: en reservation för att någon tid kan behöva ändras på grund av förhållanden som Bygga samarbete inte råder över.

Pris

Att delta i Handledning för hållbart ledarskap kostar 7 450 kronor plus moms per deltagare och termin. Deltagaravgiften betalas per faktura före terminens första handledningstillfälle.

Anmälan och urval

Såhär går anmälningsprocessen till:

 • Du som vill delta gör en (ej bindande) intresseanmälan i formuläret här nedanför. Det kan du göra när som helst på året.
 • Jag tar kontakt med dig för ett samtal om dels vad du förväntar dig och behöver, dels vad programmet innehåller och kan ge.
 • Om det behövs för beslutsgången i din organisation tar jag gärna ett samtal med din chef eller någon annan ansvarig beställare för att berätta om Handledning för hållbart ledarskap.
 • Om förväntningar och förutsättningar stämmer överens för alla parter och det finns plats i gruppen erbjuds du en plats.
 • När du tackar ja till erbjudan om plats blir din anmälan bindande.
 • Inför första handledningstillfället får du introducerande information per mejl.

Anmälningsformulär

  Jag är intresserad men har inte möjlighet att delta kommande termin. Håll mig uppdaterad genom nyhetsbrev med reflektioner om hållbart ledarskap!