Foto: Planet Volumes/Unsplash

Hur preppar du för uppstart av en ny grupp? Ett nytt mötesforum kanske, en ny- eller ombildad arbetsgrupp, en utbildning eller en workshop?

I det läget befinner jag mig just nu, och jag tänkte leva som jag lär genom att försöka fånga upp hur jag tänker och vad jag gör i det här läget – som en reflektionsövning för mig och kanske input för dig?

Idag prövar jag att utgå från initialförkortningen MARS – en användbar checklista vid avstamp med nya grupper.

Här nedanför hittar du en punkt per bokstav, och innan dess några frågor – för mig, kanske för dig – att hålla i bakhuvudet:

Är jag klar över mina egna ingångsvärden för respektive punkt?

Har jag en plan för hur deltagarna ska få samma klarhet?

Vilka delar är fasta, icke förhandlingsbara?

Hur kan jag involvera gruppen, på riktigt, där deras input kan vävas in och är viktig?

M – Mål

Det jag sitter med just nu är en utbildning där kursmålen är fördefinierade och tydliga, om än inte kvantitativt mätbara (som M:et står för i akronymen/initialförkortningen SMARTa* mål).

Vikten av mätbarhet kan man ha olika åsikter om, men såhär tänker jag: Målen hjälper mig och deltagarna att hålla fokus på de områden vi har i uppdrag att jobba med och utvecklas inom. Varifrån och hur långt utvecklingen går beror så mycket på varje individ.

Därför och som en boost för motivationen vill jag låta deltagarna komplettera kursens mål med individuella mål, satta av dem själva. Vad vill de ha med sig från just den här delkursen? Kanske formulerat som ett SMART eller möjligen som ett SOL-mål (ett hemmasnickrat bidrag till akronymfloran): Stödjande för min riktning, Omförhandlingsbart och Lustfyllt.

Reflektion: Ett möjligt utvecklingsområde för mig kan vara att tydligare kommunicera syftet med varje enskild övning, genomgång, aktivitet under till exempel en utbildningsdag. Inte nödvändigtvis i förväg, men i anslutning. Det finns en tanke bakom så varför inte lyfta fram och bjuda på den?

A – Agenda

När det gäller agendan kan jag som mötes-/utbildnings-/workshopledare uppleva ett dilemma. Å ena sidan poängen med att deltagarna vet vad som väntar dem, kan förbereda sig mentalt och bidra med kloka ändringsförslag eller kompletteringar.

Å andra sidan min frihet att anpassa upplägget efter vad som behövs i stunden, och låta de mer ansvarsbenägna deltagarna slippa fundera på om vi verkligen ska hinna klart till fikarasten om den är spikad till kl. 09:30:00.

Utbildningen jag planerar just nu består av en digital heldag i workshopform varannan vecka. Jag tidssätter sällan de olika momenten ens för mig själv och alltså inte för deltagarna. En heldag innebär att det finns gott om tid att anpassa programmet längs vägen. Varje utbildningsomgång (detta blir min åttonde upplaga!) är det någon del som krymper, växer, utgår eller tillkommer.

Reflektion: Ibland undrar jag om mitt val att presentera en väldigt övergripande agenda och sedan laga efter läge kan skapa en känsla av kontrollförlust hos några deltagare. Intressant att jag tänker så när jag aldrig fått någon deltagarsynpunkt i den riktningen. Slutsats: jag tror jag fortsätter på min inslagna väg.

R – Roller

Utbildare och deltagare, det är huvudrollerna vi har att spela med i mitt exempel. Hur ser det ut i ditt scenario, om du har något i bakhuvudet när du läser det här?

Vad vi sedan fyller rollbenämningarna med beror på många olika saker. I mitt fall har deltagarna mycket yrkeserfarenhet med sig som kan bidra till utbildningsinnehållet. Men även om de inte hade det skulle jag vilja ge utrymme för deras reflektioner längs lärandet.

Precis som med målen här ovanför finns möjligheten att dels förmedla ramar för deltagarrollen, dels låta deltagarna själva sätta ord på vilken roll de vill spela.

Som ledare gäller det att få såväl form som innehåll att stämma mot mål och agenda. Men så finns ju ett lager till: möjligheten att aktivt välja vilka värden jag vill förmedla genom mitt sätt att leda. Inkludering, nyfikenhet eller kanske ödmjukhet – vad är de viktigaste värderingarna i sammanhanget, och hur kan jag agera dem?

Reflektion: Under reflektionsrundor i tidigare kommunikationsutbildningar har det hänt att deltagare med bekymrad min berättat om allt inom kommunikation som de ”måste bli bättre på”. Det känns inte som någon näringsrik mylla att gro ett lärande i.

Så en av värderingarna jag vill förmedla är att utforskande är värt mer än perfektion. Att som kursledare säga det är en sak, att våga agera det är en annan. Att till exempel ta emot korrigeringar och påminnelser från deltagarna avslappnat och med tacksamhet. Att ibland säga: ”nu tänkte jag att vi ska pröva en sak” och sedan följa upp hur det blev med prestigefri öppenhet.

S – Spelregler

Vi människor har så många spelregler i hur vi förhåller oss till varann och oftast är de outtalade. Att sätta ord på några av dem och att göra det gemensamt brukar vara hjälpsamt. Då har vi något att stämma av längs vägen och kanske komplettera eller justera. Men det gäller också att vi verkligen gör det, följer upp alltså, och inte bara sätter spelreglerna, glömmer dem och rusar vidare.

Ofta låter jag deltagarna i par eller smågrupper komma fram till ett antal punkter utifrån rubriken: Vad behöver vi för att utvecklas och jobba bra ihop? Och så stämmer vi av spelreglerna igen minst en gång under utbildningen och i samband med avslut.

Reflektion: Ibland är jag nog onödigt återhållsam med att lägga fram mina egna önskemål om spelregler, som komplement till deltagarnas. Att låta deltagarna först komma med sina tankar känns rimligt, men varför dra mig för att lägga till det jag tycker behövs? Och så ha en enkel och tydlig liten ritual där var och en godkänner spelreglerna. Det vill jag pröva härnäst!


Så, nu har vi tagit oss igenom MARS-checklistan och i bästa fall hittat en del att tänka vidare på. Från början hade jag också tänkt skriva i det här inlägget om att bygga relationer och tillit i gruppen, och sedan om att strukturera och presentera själva innehållet. Men det fanns uppenbarligen mer än jag trodde att reflektera över redan här, som så ofta när vi tar oss en stund och stannar upp!

En del om det där jag inte tycker ryms i dagens inlägg har jag skrivit om tidigare, till exempel här, med fokus på digitala forum.

Lycka till med din nästa (gr-)uppstart!

Allt gott!

Sara

 

*) SMARTa mål: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda