Välkommen till det nya året! Säger jag som om jag hade varit här i förväg och ställt saker i ordning. Riktigt så väl (eller illa) är det verkligen inte.

Däremot hör jag till dem som använder årsskiften för att tänka till lite extra om livet, arbetslivet och riktningarna i dem båda. Och jag tycker att arbetslivet och privatlivet har en del att lära varandra där.

På jobbet finns det ju ofta upparbetade strukturer i form av planering, mål, verksamhetsplaner och -berättelser. I bästa fall, men inte alltid, finns det också forum för att blåsa liv i de där planerna och visionerna så att de inte bara ger intellektuell ledning utan också inspiration och lust. En dammig och torr planeringsstruktur lockar inte alltid till stordåd och kan riskera att bara bli formalia eller till och med glömmas bort.

Ett flödesschema, svarta rutor och streck på vit bakgrund. Oläsbar text i rutorna.
Foto: Hanna Morris/Unsplash

Vi som i våra privata liv väljer att använda årsskiftet som utsiktspunkt bakåt och framåt har förstås betydligt större frihet – vad vi än väljer för sätt behöver det inte passa någon annan än oss själva.

En stunds stilla kontemplerande fem i tolv med bubbelglaset i hand, ambitiöst ifyllda reflektionshäften* eller, som på nyårsfesten som vi huserade för några veckor sedan: en uppmaning till gästerna att gestalta det gångna och/eller nya året i kreativ form (det ledde till ett korsord med milstolpar för 2022, några coverlåtar med dagsaktuella teman och en omskriven variant av Bo Kaspers låt Vilket (jä–a) år.

Det som de privata metoderna förlorar i bristande uppföljningsbarhet och struktur kan de i bästa fall vinna genom att väcka nyfikenhet, lust och energi. Sådant finns det enligt min erfarenhet utrymme för mera av i arbetslivet.

Så jag prövade själv, att hitta en kreativ ingång till vad jag och Bygga samarbete håller på med. Den här gången gav jag mig själv i uppgift att hitta en bild, liknelse eller metafor som beskriver vad jag gör. Det blev… bilden av ett gym med gruppträningar, yoga och personlig tränare – men inriktat på området kommunikation, ledarskap och hållbart arbetsliv.

Såhär gick tankarna:

Bygga samarbete är ingen akutmottagning för den organisation där utmattning, kommunikationsbrist eller konflikt grasserar för fullt. Nej, det är ett gym där vi har den snustorra men supersolida ambitionen att ”främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön”.** Och dessutom skapa förutsättningar för att uträtta storverk.

En yogagrupp med färgglada kläder fotograferad bakifrån.
Foto: Dylan Gillis/Unsplash

Precis som en gyminstruktör hjälper Bygga samarbete grupper och individer att använda verktyg och redskap som är hjälpsamma både i vardagliga och tyngre kommunikations- och ledarskapssituationer. Tillsammans klarar vi alltmer krävande situationer allt eftersom kommunikations- och reflektionsmusklerna blir starkare och mer välbalanserade.

I gruppträningen försiggår välplanerade utbildningar och workshops där människor utvecklas inom ett förutbestämt område, som svåra samtal, digitala möten eller hållbart ledarskap.

Känslan i en yogasal med fullt fokus är den bästa liknelsen jag hittar för närvaron i handledning i grupp. Där utgår vi ännu mer från vad deltagarna har med sig in, vad som känns aktuellt och viktigt just nu för att kunna ta sig an vardagen där ute med ny energi och nya handlingsalternativ.

Och så har vi ju PT-rollen förstås, där vi plockar från hela utbudet här ovanför i nära samarbete med en enskild individ, till exempel en chef, som vill stärka sin egen balans i mötet med stressande situationer och sin finmotorik i krävande kommunikation.

***

Så – hur bidrar den här lekfulla liknelsen till Bygga samarbete år 2023? Det återstår väl att se, men om du har läst såhär långt kan det ju betyda att gym-analogin säger dig som läsare något, kanske klargör vad Bygga samarbete gör och inte gör? Så funkar den i alla fall för mig, trots att jag kanske borde ha full koll redan…

Gym-liknelsen stärker mig också i mina argument för att jobba förebyggande snarare än akut med psykosocialt arbetsmiljöarbete. Inte ”bara” för att det sparar en massa pengar och lidande när sjukskrivningar, konflikter och chefsavhopp kan förebyggas – man har ju väldigt mycket roligare under tiden på en inspirerande gruppträning jämfört med smärtsamma timmar i akutens väntrum, det ser jag tydligt hos mina kunder som har valt den förstnämnda vägen.

En lekfull övning som den här – att associera det man jobbar med till någon helt annan verksamhet – kan alltså vara kul, kreativ och klargörande. Den kan också leda till konkreta nya idéer.

Efterlysning: Lära mer – tillsammans? 

I Bygga samarbetes fall blev det tydligt att jag vill lära mig mer om företag och organisationer som så att säga ”saknar eget fullutrustat gym” (i form av HR-avdelning med psykosocial kompetens). Vad brottas man med i vardagen? När ställs frågor om kommunikation, ledarskap och hållbart arbetsliv på sin spets? Vilka är framgångsfaktorerna och vad saknas?

Jag har jobbat med företag och organisationer i alla storlekar, och det planerar jag att fortsätta med. Men just nu: om du känner till någon organisation, företag eller person som har erfarenheter och tankar kring mina frågor här ovanför och gärna vill ventilera dem i ett lyssnande sällskap – tipsa gärna dem om mig eller mig om dem (eller för den delen om dig själv).

Jag tänker mig en öppet hållen intervjuundersökning-erfarenhetsutbyte med 8–12 deltagare från olika håll. Liknande har jag gjort ett par gånger tidigare under min företagarbana. Det brukar vara uppskattat också av dem som ger av sin tid och sina tankar. Och dessutom bjuder jag tillbaka genom en summering med diskussionsutrymme, preliminärt i webinarieform.

Om du vill tipsa eller kommentera: skriv en kommentar här nedanför eller klicka på kontaktknappen i högerspalten här bredvid inlägget!

/Sara

*) Är du nyfiken på sätt att samla tankarna om det gångna och kommande året som privatperson? Kolla in Susannah Conways material Unravel your year 2023. Och vill du ta del av ett exempel på vad en sådan reflektionen kan ge så finns här ett avsnitt ur podden Drömmen om Målajord där jag och min vän Maria Estling Vannestål har vårt återkommande nyårssamtal.

**) Känner du igen formuleringen? Den kommer från portalparagrafen i AFS 2015:4 – Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö.