Möten och event

Jag drivs av att skapa minnesvärda möten som gör skillnad – i stor och liten skala och med syften som inspiration, utbyte, utveckling och förändring. Jag tror starkt på varje individs vilja och förmåga att bidra – när förutsättningarna är de rätta.

Min specialitet när det gäller möten och event är att jag är en generalist – jag kan driva fram ett möte eller event från ax till limpa, eller kliva in i de delar av processen där jag behövs.

Det här bidrar jag med i de olika delar av att skapa och genomföra ett möte:

Skapa innehåll och form

Att hjälpa arrangörerna att mejsla fram mål och syfte, att hitta den rätta kombinationen av medverkande och deltagare, liksom av traditionella konferensformat och nyskapande metoder. Att skapa mötesformer med rätt balans av ny kunskap, reflektion, interaktion och resultat. Att följa upp resultat, synpunkter och slutsatser.

Planera och administrera

Att boka lokaler, resor, måltider och annan logistik. Att se till att det praktiska genomförandet stämmer med syftet. Att administrera anmälningar och sköta kontakter med deltagare och medverkande. Att ständigt tänka ett par steg längre och ha en plan B inom räckhåll.

Moderera och processleda

Att leda evenemanget med tydlighet, värme och en lagom dos humor. Att vara väl påläst, skapa sammanhang och bidra till att alla delar i arrangemanget kommer till sin fulla rätt. Att fånga upp vad som händer i rummet, skapa trygghet och utmana när det är på sin plats.

Föreläsa och utbilda

Att bidra med mina kunskapsområden inom kommunikation, utveckling och ledarskap när det är vad som behövs (läs mer om mina kompetensområden på övriga hemsidan). Att alltid ge något slags utrymme för samtal och/eller reflektion. Att i möjligaste mån koppla innehållet till deltagarnas sammanhang.