Moderator

Att skapa det meningsfulla mötet

Som moderator bidrar jag till att alla delar i ett arrangemang når sin fulla potential: föreläsare, deltagare, värdorganisation, ämnesinnehåll – och inte minst helhetsupplevelsen.

Genom ett moderatoruppdrag har jag tre områden som jag fokuserar särskilt på. Jag tror att de kan ge dig en bild av vad du kan förvänta dig av mig och hur jag arbetar:

Innehåll och form – att ha värdarnas intention som ledstjärna, att vara väl förberedd och med nyfikenheten aktiverad, att skapa en känsla av sammanhang genom hela arrangemanget.

Ledarskap – att leda arrangemanget med en tydlighet som skapar trygghet, att fånga upp vad som händer i rummet, att utmana, uppmana eller bjuda på en dos humor när det är på sin plats.

Relationer – att skapa en relation till deltagarna för att få tillgång till deras uppmärksamhet och engagemang, att bygga ett vi som bidrar till kontakter och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, att stärka värdorganisationens relationer till deltagare och föreläsare.

Jag modererar lika gärna fysiska möten som digitala och hybridmöten. Det viktiga för mig är att sammanhanget representerar och stärker positiva krafter i samhället.

Hör av dig för ett samtal om hur jag kan bidra till ditt arrangemang!

Exempel på moderator-uppdrag

Sara gestikulerar bredvid blomsteruppsättning
Växjökonferensen, nationell skolkonferens
Text: Framtidsdagen. Logga med jordklot, regnbåge, träd och hus
Framtidsdagen, regional konferens om hållbara trender
Text Särskolans rikskonferens. Växjö konserthus.
Särskolans rikskonferens
Sara tittar in i kameran med manuskort i handen.
Region Kronoberg: Digitala informationsmöten för medborgare

Vill du anlita mig som moderator, eller vill du veta mer?