Kommunikation på jobbet

Vad kan du och människorna omkring dig uppnå när ni har tydliga och synkade förväntningar på varandra, ett samtalsklimat som gör det lätt att snabbt hantera oklarheter och fungerande kommunikationskanaler med klara spelregler?

Jag utbildar, handleder och gör konsultinsatser där det finns en vilja att utveckla kommunikationen på jobbet. I bilden här nedanför kan du titta närmare på de områden som är intressanta för dig och ditt sammanhang. Här hittar du ett exempel på en färdigsnickrad utbildning. Ta sedan en kontakt med mig för att resonera vidare!

Jag hjälper er analysera vad ni behöver för att gå från konstaterandet ”Vi behöver bli bättre på kommunikation!” till konkreta aktiviteter och utbildningsinsatser. Tillsammans utformar vi ett paket av det ni behöver i de former som passar er: utbildning, föreläsningar, handledning – i grupp eller individuellt. Längs vägen samarbetar jag med organisationens egen kommunikationskompetens så att insatserna bygger vidare på och stärker det löpande kommunikationsarbetet.

Det bästa med kursen – fem-i-topp-lista från utvärdering av kommunikationskurs på yrkeshögskoleutbildning:

  1. ”fått med många bra och viktiga verktyg för arbete och privatliv”
  2. ”klarare bild av mig själv i kommunikation”
  3. ”mer medveten om kommunikation”
  4. ”förståelse för olika personligheters sätt att kommunicera”
  5. ”hur man får till bra grupper, samtal och möten”

”Jag vill också gärna ta upp att denna kursen varit väldigt bra och nyttig för mig. Kommer känna mig tryggare framöver med att kommunicera både i mindre och större grupp, vilket jag inte varit tidigare.”

Citat i utvärdering från samma kurs